دسته بندی ها

  عملیات

  واحد پول

VPS Start (HK)
شروع از $3.95 ماهانه
سفارش دهید
CPU 1x Xeon E5 (min. 400Mhz)
RAM 512Mb
SSD 10Gb
1x IPv4 (HKIX/World)
VPS Lite (HK)
شروع از $7.90 ماهانه
سفارش دهید
CPU 1x Xeon E5 (min. 800Mhz)
RAM 768Mb
SSD 15Gb
1x IPv4 (HKIX/World)
VPS Econom (HK)
شروع از $15.81 ماهانه
سفارش دهید
CPU 1x Xeon E5 (min. 1500Mhz)
RAM 1Gb
SSD 30Gb
1x IPv4 (HKIX, CN2, World)
محبوب ترین
VPS Optima (HK)
شروع از $26.35 ماهانه
سفارش دهید
CPU 2x Xeon E5 (min. 2х1500Mhz)
RAM 2Gb
SSD 60Gb
1x IPv4 (HKIX, CN2, World)
VPS Business (HK)
شروع از $65.86 ماهانه
سفارش دهید
CPU 2x Xeon E5 (min. 2х2500Mhz)
RAM 4Gb
SSD 100Gb
1x IPv4 (HKIX, CN2, World)
VPS Business+ (HK)
شروع از $92.21 ماهانه
سفارش دهید
CPU 4x Xeon E5 (min. 4х2000Mhz)
RAM 8Gb
SSD 250Gb
1x IPv4 (HKIX, CN2, World)
VPS Ultra (HK)
شروع از $184.42 ماهانه
سفارش دهید
CPU 6x Xeon E5 (6х2500Mhz)
RAM 16Gb
SSD 500Gb
1x IPv4 (HKIX, CN2, World)

Powered by WHMCompleteSolution